FILOSOFI & PERNYATAAN MISI

Filosofi PTLS

Kekuatan-kekuatan utama yang dapat merubah dunia adalah: globalisasi pemiagaan, inovasi teknologi dan kewangan, peningkatan permintaan pelanggan dan munculnya pesara yang didanakan sendiri. Di masa yang akan datang, Negara-negara maju dan berkembang termasuk Australia, China, Amerika Syarikat dan Eropah Barat yang tidak mampu lagi untuk menyokong kesejahteraan sosialnya. Dalam waktu 30 tahun, negara-negara tersebut akan memiliki dana yang tidak mencukupi untuk mendanai para penganggur dan pesara. Para pelabur akan menghadapi kerumitan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan mereka akan bimbang, tidak jelas dan akan mencari penyelesaian dalam kewangan mereka.

Dimana gelombang baru dalam maklumat kewangan pertama kalinya tersedia di tahun 1990-an, pelanggan tidak dapat membezakan antara maklumat dan pengetahuan. Maklumat yang berkualiti tidak bermanfaat tanpa ilmu untuk menafsirkannya dan berisiko tinggi jika menerapkan rencana tanpa disiplin.

Pelanggan yang makmur akan menggaji orang daripada perusahaan. Keputusan mereka dalam menasihati dan meningkatkan kerumitan pelaburan akan Iebih didasarkan pada norma tersendiri daripada sekadar nama perusahaan.

Misi PTLS

Untuk membantu pelanggan dalam membangun dan melindungi pendapatan bersih mereka, memberikan arahan secara berlanjutan dan pendampingan praktis dalam penciptaan dan penyimpanan kekayaan mereka dalam keadaan sosial ekonomi yang tidak menentu.

Kewajiban Pertama PTLS

Kami akan menggunakan pengetahuan professional kami dan kemampuan untuk memberikan nasihat kepada anda dan layanan yang sesuai dengan keperluan anda.

 

 
Translate To German Tranlate To Spanish Tranlate To Russian Tranlate To Afrikaans Translate To French Translate To Dutch Translate To Italian Translate To Japanese Translate To Korean Translate Page To Portuguese Translate Page To Chinese