Pendedahan Undang-undang

Kewajipan dalam mengenal dan memahami klien

Lombard Securities Sdn Bhd (LSSB) akan mematuhi undang-undang nasional tentang anti pencucian wang dan kontra pembiayaan terorisme, di negara dimana LSSB beroperasi, untuk mengurangkan risiko dimana perniagaan disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Syarat ini merupakan bagian dari undang-undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pembiayaan Terorisme yang berlaku di sebahagian besar negara-negara maju dan berkembang dan juga diakui dalam standad kewangan antarabangsa.
 
Syarat dan keputusan untuk mengesahkan pelanggan

  1. Sesuai dengan undang-undang Anti Pencucian Wang dan Kontra Pembiayaan Terorisme, penasihat dan staf perlu mengenal pasti dan memeriksa semua pelabur baru dengan menggunakan standad pengenalpastian formula dari Perbadanan Industri Kewangan Profesional;
  2. Menyimpan formulir yang telah dilengkapi di dalam file klien selama 7 tahun setelah hubungan LSSB dengan klien berakhir;
  3. Memberikan salinan catatan pengenalan, jika diminta oleh pihak yang berkuasa.

Syarat dalam memenuhi undang-undang Anti Pencucian Wang
 
Reformasi undang-undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pembiayaan Terorisme diperkenalkan oleh pemerintah nasional dalam beberapa tahun terakhir, yang bertujuan untuk mengawal risiko pencucian wang dan ancaman keamanan nasional yang disebabkan oleh pembiayaan terorisme.  
 
Tanggungjawab penasihat keuangan termasuk:

  • Kehendak and keputusan klien: pengenalpastian, pengesahan identiti, dan pemantauan yang berterusan kepada semua transaksi;
  • Melaporkan hal-hal yang mencurigakan, transaksi tertutup dan arahan untuk memindahkan dana secara antarabangsa;
  • Menyimpan rekaman/nota; dan
  • Mendirikan dan mempertahankan program kepatuhan terhadap undang-undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pembiayaan Terorisme

Prinsip-prinsip privasi nasional 
 
LSSB juga mematuhi ketentuan yang relevan dengan undang-undang privasi nasional dalam memberikan perlindungan kepada maklumat individu dan klien.

 
Translate To German Tranlate To Spanish Tranlate To Russian Tranlate To Afrikaans Translate To French Translate To Dutch Translate To Italian Translate To Japanese Translate To Korean Translate Page To Portuguese Translate Page To Chinese