Lombard Securities Sdn Bhd (LSSB)

Pengenalan

Sebuah syarikat kewangan antarabangsa yang mempunyai lessen-Iesen perkhidmatan yang dikeluarkan oleh satu-satu kerajaan. LSSB telah banyak menyumbang komprehensif nasihat kewangan kepada perniagaan dan eksekutif professional, keluarga transnasional dan pelanggan korporat sejak penubuhan Australian Incorporation pada tahun 1989.

Pelanggan-pelanggan LSSB amat menitik beratkan nilai pulangan ke atas pengumpulan dana dalam jangka masa pendek dan panjang kerana mereka menjangkakan peningkatan sehingga waktu pencen. Mereka juga percaya kehidupan mereka sudah jauh berubah daripada ibu bapa dan nenek moyang mereka dan tidak mahu mengharapkan bantuan daripada anak-anak atau kerajaan untuk meneruskan beban kewangan mereka.

Mereka mahu memainkan peranan yang aktif dalam aspek-aspek yang amat penting bagi mereka dan membantu melakukan perubahan terhadap orang-orang lain yang tidak bernasib baik disamping memelihara quality, ekologi dan social yang bertanggungjawab dan hidup yang sempurna.

Keinginan mereka bukanlah untuk menjadi orang yang terkaya di alam kubur tetapi meninggalkan warisan yang kukuh dan bermakna kepada anak cucu adalah lebih daripada pengumpulan duit sahaja.

 
Translate To German Tranlate To Spanish Tranlate To Russian Tranlate To Afrikaans Translate To French Translate To Dutch Translate To Italian Translate To Japanese Translate To Korean Translate Page To Portuguese Translate Page To Chinese